ค้นหา

Custom Search

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ติวสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คอร์สติวพิชิตข้อสอบเด็ดขาด เตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( กฟภ. EA) เน้นหนักเทคนิควิเคราะห์ข้อสอบ คอร์สไปรษณีรูปแบบ DVD พร้อมชีทเจาะเล็งเป้าข้อสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เช็คงานราชการ เปิดรับสมัครสอบให้น้อง

มาอีกแล้ว สำหรับในระยะนี้งานที่น่าสนใจและน่าสมัครสอบที่สุดนอกจาก การสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ และข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หรือ ครู อบจ. ชัยภูมิ ที่กำลังรับสมัครสอบกันอยู่ ตอนนี้มีงานราชการที่จ่อคิวจะรับสมัครสอบที่น่าสนใจจำนวนไม่น้อย มาลองดูกัน เริ่มที่ข่าวร้อนๆ เมื่อไม่กี่วันก่อน

ขึ้นเงินเดือน ขรก. 8% ทัั้งระบบไม่ทันปีนี้

หลายหน่วยงานได้บรรจุเป็นข้าราชการเลย สมัครและสอบให้ผ่านจะได้อัตราเงินเดือนใหม่ตามคำสั่ง คสช. ที่ให้ปรับเพิ่มเงินเดือน ข้าราชการชั้นผู้น้อยเพิ่มขึ้น 8% โดยคาดว่าจะสามารถปรับเพิ่มขึ้นครบหมดทั้งระบบในปีงบประมาณหน้า 2558 โดยให้ ขรก.ชั้นผู้น้อยได้รับในลักษณะเงินค่าครองชีพชั่วคราวไปพลางๆ ก่อนการดำเนินการปรับฐานเงินเดือนทั้งระบบจะเสร็จสิ้น คาดว่าใช้งบประมาณกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ติวสอบ สำนักงาน ก.ค.ศ.

คอร์สเตรียมสอบ สำนักงานก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เปิดรับสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ต15 สค.-5 ก.ย.57  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 16 ก.ย. 571) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา
2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านวิเทศสัมพันธ์) จบปริญญาตรีทุกสาขา
3) นิติกร ปฏิบัติการ จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
4) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จบปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.แล้ว

ติวสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เตรียมสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2557รับสมัคร 1-25 ส.ค.57 ประกาศรายชื่อ 22 ก.ย. 57 รวม 53 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำหรับน้องๆ ที่มีคุณวุฒิ ปวช.

ติวสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม “นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ”

ติวเจาะข้อสอบ “นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ” สำนักงานศาลยุติธรรมทั้งรูปแบบไปรษณีย์ DVD+ชุดคู่มือและติวสรุป คืน..หอน บรรยายสดคอร์สเร่งรัด 2 วันก่อนสอบสำนักงานศาล ยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการ พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ และมีใบรับรองผลผ่านการทดสอบภาค ก. จากสำนักงาน ก.พ.

กฟภ. เปิดรับสมัครสอบ 11-17 ส.ค. 57

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตรา
โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ติวสอบตำรวจ เจาะข้อสอบนายร้อยการเงิน

คอร์สติวสด/ติวทางไปรษณีย์ DVD “เจาะข้อสอบนายร้อยการเงิน 57” สำหรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ รอง สว. สายบุคคลทั่วไป เพศชายหรือหญิงอายุ18-35ปีบริบูรณ์ จบ ปริญญาตรีด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียนตามประกาศบุคคลภายใน   (สำหรับบุคคลภายนอกรอดูประกาศอีกครั้งเมื่อเปิดรับสมัคร และจะมีสอนเพิ่มเติมเมื่อมีประกาศวิชาเพิ่ม)

ติวสอบตำรวจ ไม่มียศ สายอำนวยการและสนับสนุน

คอร์สติวสด/ติวทางไปรษณีย์ DVD สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) ไม่มีชั้นยศ บุคคลทั่วไป ชาย-หญิ่ง อายุ 18–35 ปีบริบูรณ์ จบ ปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียนตามประกาศบุคคลภายใน   (สำหรับบุคคลภายนอกรอดูประกาศอีกครั้งเมื่อเปิดรับสมัคร และจะมีสอบเพิ่มเติมเมื่อมีประกาศวิชาเพิ่ม)

ติวสอบตำรวจ เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก)

คอร์สติวสด/ติวทางไปรษณีย์ DVD คอร์สติวสด “เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ 57” รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.) ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก

ติวสอบตำรวจ เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

คอร์สติวสด/ติวทางไปรษณีย์ DVD  “เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ 57” คอร์สติวสด “เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ 57” รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม บุคคลภายใน สำหรับการสอบตำรวจ

คอร์สเจาะข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน (นสต.) 57

คอร์สเจาะข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน (นสต.) 57 รวม 5 วัน รายละเอียดการติว
1. เอกสารติวเจาะข้อสอบ
2. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวน ต้องการเทคนิค และวิธีจำ

ถาม-ตอบเรื่อง "สอบตำรวจ"

เตรียมสอบตำรวจ
ถาม
 การเปิดสอบตำรวจปี 2557 นี้มีรายละเอียดเบื้องต้นอย่างไรบ้าง
ตอบ  ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่เคยสอบ การสอบตำรวจ พอจะแบ่งลักษณะ ได้ดังนี้

ปรับปรุงหลักสูตรการสอบ นายร้อยตำรวจ

ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงขอบเขตวิชาสำหรับทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียนของการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (สอบนายร้อยตำรวจภายใน)

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ติวสอบตำรวจ ชั้นประทวน วิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบชุดนี้ใช้เป็นเอกสารประกอบคลิปติวสอบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ

ติวฟรีออนไลน์ by actsoi1.com

Loading...
Loading...

บทความที่ได้รับความนิยม

คลังบทความของบล็อก