ค้นหา

Custom Search

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

DVD ติวสอบ ภาค ก. ก.พ.ภาษาอังกฤษรอบ 2(ซ่อม)

DVD ภาค ก. ก.พ. สำหรับเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ รอบ 2 (ซ่อม) สำหรับผู้ที่สอบภาคความสามารถทั่วไปผ่านแต่สอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ที่กำลังรับสมัครในขณะนี้ ท่านจะได้ชุดติวชุด

DVD+ชุดคู่มือ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจ


สำหรับรายละเอียดในการสั่งซื้อกรุณาโทรสอบถามที่ 081-445-1423 และ 089-816-7804

เตรียมสอบปลัดอำเภอ 2558

ในระยะนี้เริ่มมีข่าวว่ากรมการปกครองจะจัดสอบปลัดอำเภอในปี 2558 เข้าใจว่าคงเป็นการคาดเดาเอาจากการที่บัญชีหมดอายุ ครั้งล่าสุด กรมการปกครองจัดสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ไปเมื่อเปี 2555 นับถึงบัดนี้ บัญชีผู้สอบผ่านปลัดอำเภอก็ใกล้จะหมดอายุเต็มที่ ทั้งการเปิดโครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นโครงการที่ กรมการปกครองจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ก็ทำให้หลายคนเริ่มตื่นตัวในการเตรียมสอบปลัดอำเภอ กรณีแรกมีความเป็นไปได้ แต่กรณีหลังแทบจะไม่เกี่ยวกันเลย

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยภาค ก. ก.พ. ยุค AEC โดย อ.วันนรัตน์

เจาะลึกเรื่อง ภาค ก. ก.พ. ปี 2557 เป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบเพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 58 โดยเห็นได้ชัดจาการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเข้ามา ก่อนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าข้อสอบจะเป็นแบบใด แต่เมื่อหลังจากการสอบได้ผ่านมาแล้ว ก็ได้เห็นแนวข้อสอบและทิศทางของข้อสอบชัดเจนขึ้น คำถามที่ตามมา..แล้วจะเตรียมตัวอย่างไร สำหรับท่านที่เคยสอบมาแล้วก็คงมองภาพรวมออก แต่สำหรับท่านที่ไม่เคยสอบงานราชการมาก่อนเลย ก็อาจจะช่วยทำให้เข้าใจ ภาค ก. ก.พ. ได้มากยิ่งขึ้น

สรุปแนวการสอบภาค ก. หน่วยงานต่างๆ ยุค AEC

7 ฐานข้อสอบที่จะทำให้เข้าใจ การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาค ก. ทั้งการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ หรือ การสอบบรรจุพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่มีในประเทศไทย

มีน้องๆ ที่จบใหม่หรือบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มสนใจทีจะสอบแข่งขันเข้ารับราชการ แต่กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการจะสมัครสอบงานราชการมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่แตกต่างกัน มีการสอบภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. แต่ละส่วนคืออะไรก็คงพอหาคำตอบได้จากประกาศรับสมัครสอบ แต่สำหรับ ภาค ก. ยังเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจพอสมควรเพราะมีการแยกออกเป็นหลายกรณี วันก่อนได้ให้ อ.วันนรัตน์ ช่วยสรุปภาค ก. ในลักษณะต่างๆ ให้ฟัง ลองอ่านดู

คอร์สติว ภาค ก. ก.พ. ยุค AEC (สอบปกติ&ซ่อมภาษาอังกฤษ)

การสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2557 ก็ได้ประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยทาง ก.พ. ก็ได้แยกผลสอบออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่สอบผ่านทั้งหมด ความสามารถทั่วไป และ ภาษาอังกฤษ และอีกกลุ่มก็คือผู้ที่สอบไม่ผ่านเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และให้สมัครสอบเฉพาะภาษาอังกฤษรอบ 2 หรือภาษาเราๆ ท่านๆ ก็เรียกว่าสอบซ่อม ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.-18 ก.ย.57 แอ๊คกรุ๊ปจึงเปิดหลักสูตรการติวสำหรับท่านที่เตรียมสอบซ่อมเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และท่านที่เตรียมพร้อมในการสอบภาค ก. ก.พ. ปี 58 ซึ่งในปลายปีประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามกรอบเวลา แนะนำว่าทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่หากมีเวลาลองเข้าฟังการบรรยาย ลองดูว่าอาจารย์วันนรัตน์ผู้คร่ำหวอดในการบรรยายเพื่อเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. มาหลายยุคหลายสมัย เห็นการพัฒนาการของข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ตลอดระยะเวลานับสิบปี และออกปากชมเสมอว่าเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินการจัดสอบและมีการออกข้อสอบที่มีมาตรฐานมากที่สุด ลองดูว่าอาจารย์เห็นอะไรจากการสอบครั้งที่ผ่านมา และการสอบครั้งที่ผ่านมาส่งสัญญาณอะไรสำหรับการเตรียมตัวสอบในครั้งต่อๆ ไป

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา – ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา – ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี

(31 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 24 ส.ค.2557 นั้น

บัดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศสืบไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบ Aptitude Test ความถนัดทางเชาว์ปัญญา

เป็นแนวข้อสอบเดียวกันกับที่มักจะชอบเรียกกันว่า Speed Test ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ การไฟฟ้า ประปา ได้จำได้ว่าเคยทำไว้นานแล้ว พอย้ายไปย้ายมาไฟล์ก็หาย แต่ดีที่ได้สำรองข้อมูลไว้ ก็เลยไปลองขุดมาให้ลองทดสอบทำกันดู ส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ใช้สอบบ่อยๆ


แนวข้อสอบตำรวจ สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

แนวข้อสอบตำรวจ สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม สำหรับเตรียมสอบ ข้าราชการตำรวจสายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ที่กำลังเปิดรับสมัครสอบขณะนี้ และสำหรับเตรียมสอบตำรวจท่องเที่ยวที่มีข่าวว่าจะเปิดรับสมัครสอบจำนวน 100 อัตรา สำหรับบุคคลภายนอก เพียงแต่ยังไม่มีประกาศที่ชัดเจนว่าจะเปิดรับสมัครช่วงใด

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

DVD+ชุดคู่มือ กฎหมายการศึกษา

DVD พร้อมชุดคู่มือ แยกรายวิชา เฉพาะกฎหมายการศึกษา สำหรับสอบงานราชการทุกหน่วยงานที่ระบุความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรการสอบ ทั้งการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

คอร์สเตรียมสอบ กรมสรรพากร (DVD/ชุดคู่มือ)

กรมสรรพากรประกาศรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงานโดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-19 ก.ย. 57 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 9 ต.ค.57 เฉพาะผู้มีวุฒิ ปวส. และผ่านการสอบภาค ก. ก.พ. แล้ว

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการสอบตำรวจ 5,910 อัตรา

กองการสอบ ประกาศและเปิดระบบรับสมัครแล้วสำหรับการสอบตำรวจ 910 อัตรา บรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) ติดยศ ร.ต.ต.

โดยจัดสอบสำหรับบุคคลภายในก่อน 410 อัตรา

รับ สมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา แยกเป็น

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

DVD+ชุดคู่มือ คอมพิวเตอร์สำหรับสอบงานราชการ

DVD พร้อมชุดคู่มือ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับสอบงานราชการทุกหน่วยงานที่ระบุความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรการสอบ ทั้งการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างทุกประเภท

DVD+ชุดคู่มือ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

DVD พร้อมชุดคู่มือ แยกรายวิชา พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สำหรับเตรียมสอบงานราชการในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่บรรจุ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไว้ในหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประเภทต่างๆ

DVD+ชุดคู่มือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

DVD พร้อมชุดคู่มือ สำหรับเตรียมสอบงานราชการแบบแยกรายวิชา หัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สำหรับเตรียมสอบในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่บรรจุ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไว้ในหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประเภทต่างๆ

DVD+ชุดคู่มือ หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

DVD พร้อมชุดคู่มือ รายวิชา หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งชุดมี 2 แผ่น เกือบ 6 ชั่วโมง สำหรับเตรียมสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานที่บรรจุหัวข้อ หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในหลักสูตรการสอบ

ติวฟรีออนไลน์ by actsoi1.com

Loading...
Loading...

บทความที่ได้รับความนิยม

คลังบทความของบล็อก