ค้นหา

Custom Search

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

ก.พ.: รายชื่อผู้สมัครสอบเข่งขัน (ถึง - -)


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการที่ต้องการบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ ประจำปี 2554คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการที่ต้อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2554
       รายชื่อผู้สมัครสอบ

              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบหน่วยที่ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554   13.30-15.30 น. หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554   09.00-11.00 น.  หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554   09.00-11.00 น.  หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554   13.30-15.30 น.ดูประกาศคลิกที่นี่
website ก.พ.:คลิกที่นี่l

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติวฟรีออนไลน์ by actsoi1.com

VideoBar

ยังไม่สามารถใช้งานเนื้อหานี้ผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสได้

บทความที่ได้รับความนิยม

คลังบทความของบล็อก